ลักษณะเด่นของยางรถยนต์ BluEarth RV-02

สำหรับรถประเภท SUV/MPV ลายดอกยางแบบไม่สมมาตรช่วยเพิ่มสมรรถนะการบังคับควบคุมทั้งทางตรงและทางโค้ง

  • ลายดอกยางได้รับการพัฒนาขึ้นมาเฉพาะแบบไม่สมมาตร

  • รอยบุ๋มบนไหล่ยาง – ช่วยลดแรงต้านของอากาศ มีส่วนช่วยในการประหยัดเชื้อเพลิง

  • ดอกยางลดการสึกแบบไม่เรียบ

  • สมรรถนะการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมบนถนนเปียก

BluEarth RV-02 Information

ข้อมูลยางรถยนต์ BLUEARTH RV-02

สมรรถนะการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมบนถนนเปียก

เนื้อยาง Nano Blend ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับยาง BluEarth RV-02

Double Silica
ซิลิก้าคู่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การเบรคบนถนนเปียก และ ช่วยประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง

Blend Polymer
โพลิเมอร์หลายชนิดถูกนำมา ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การยึดเกาะบนถนนเปียก ช่วยให้ประหยัดนํ้ามัน และลด การสึกหรอของยาง

Orange Oil
มีส่วนผสมของนํ้ามันส้ม ช่วยให้เนื้อยางนุ่ม และเกาะ ถนนได้ดียิ่งขึ้น ลดระยะเบรค ให้สั้น

ลดการสึกแบบไม่เรียบ

ดอกยางแบบ Mound Profile
[ ยางทั่วไป ]
แรงกดทับบนดอกยางไม่สมํ่าเสมอทั้ง 2 ด้าน ซึ่งจะทำให้เกิดการสึกแบบไม่เรียบ[ ยาง BluEarth RV-02 ]
มีการกระจายแรงกดทับบนดอกยางอย่างทั่วถึง ช่วยลดการสึกแบบไม่เรียบ